fredag 6 november 2009

Social mediaskola i fem delar

2. Fundera - skapa en kommunikationsstrategi med social media i

Det är egentligen inget nytt: Affärer görs av människor. Affärer är relationer. Affärsidkare måste ha och upprätthålla kontakter. De nya sociala medierna är relationsskapande, både externt och internt. Ibland behöver företaget ge nyheter ofta åt många, ibland gäller det att underhålla kontakter som köper mycket men sällan. Kundernas invändningar behöver ett forum, information åt de anställda behöver ett annat. Välj rätt redskap för rätt strategi.


Läs mer på http://www.xlntcommunication.se/social_media_tips


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar